Erdbiewen am Nepal

No den zwee schwéiren Erdbiewen am Nepal bei deenen et vill Doudecher an groussen materiellen Schued ze bekloen get, as dest Land an séng wonnerbar an offen Leit op eis Hellef ugewisen fir erem op d’Been ze kommen.

Wanns du wells hellefen, kanns du op een vun desen Konten spenden:
NepaliMed: CCPL LU09 1111 2356 9481 0000 (mentions « Tremblement de terre »)

ONGD-Fnel: BLUX LU51 0081 6905 8200 1003 (Mentioun: “Äerdbiewen Nepal”)

Unicef: LU71 1111 2144 2050 0000 (mention « Urgence Népal »)

Caritas: LU34 1111 0000 2020 0000 (mention « Tremblement de terre Népal / Inde »)

Handicap International: CCPL LU47 1111 0014 2062 0000 (mention « urgence Népal »)

Care: CCPL LU28 1111 2588 1923 0000 (Betreff: Nepal)

Croix-Rouge: CCPL LU52 1111 0000 1111 0000 (Communication: «Séisme Népal»)

SOS Villages d’Enfants Monde: CCPL CCPL LU65 1111 0050 0053 0000 (mention « urgence Népal »)

Pharmaciens Sans Frontières Luxembourg CCP : LU21 1111 1057 0875 0000 (mention « urgence Népal » )

Aide à l’Enfance de l’Inde (AEI): CCPL LU03 1111 0367 5084 0000 (mention: “Aide au Népal”)

Projet Remote NEPAL/Projet Georges Reckinger: CCPL LU52 1111 2170 0011 0000

Kindernothilfe Luxembourg: BGLL LU50 0030 4812 1330 0000 (Stéchwuert: Erdbeben Nepal)