Auerzaiten

Februar, 2017

méi

dën

mett

don

frei

sam

son

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

1feb19 h 30 min- 21 h 30 minEscalade libre mercredi

2feb18 h 00 min- 19 h 30 minEntraînement escalade jeunes 10-16 ans

2feb19 h 30 min- 20 h 50 minEscalade libre jeudi

3feb18 h 30 min- 20 h 30 minEscalade libre vendredi

6feb18 h 00 min- 19 h 00 minEntraînement escalade jeunes 6-9 ans

7feb18 h 30 min- 20 h 30 minEscalade libre mardi

8feb19 h 30 min- 21 h 30 minEscalade libre mercredi

9feb18 h 00 min- 19 h 30 minEntraînement escalade jeunes 10-16 ans

9feb19 h 30 min- 20 h 50 minEscalade libre jeudi

13feb18 h 00 min- 19 h 00 minEntraînement escalade jeunes 6-9 ans

14feb18 h 30 min- 20 h 30 minEscalade libre mardi

15feb19 h 30 min- 21 h 30 minEscalade libre mercredi