Petite randonnée à Sandweiler

Avec Nico Ruppert-Tél:661358922.

Rendez-vous 09h45 à Sandweiler:Parking Station d'essence Shell a la sortie du village(rue de Remich)

Départ:10h00.

Parcours: Sandweiler, Herel, Birelerhaff, Waltbësch, Schëtterhaard, Millegrönchen, Randfleesch, Knuppen, Stuwelsbësch, Heed, Sandweilerbësch, Sandweiler.

Ravi tiré du sac. Boissons à apporter, pas de bistro.

Allure modérée.

Distance:+/- 21km. Dénivelé:+/-300m.Difficulté:**

When
February 9th, 2020 12:00 AM   through   12:00 AM