Ennerstetz den Télévie

Ennerstetz den Télévie andeems du um Klammmarathon deel hells. Grouss oder kleng, jiddereen daerf matmachen!

Wéini : Freides den 20. März 2015 ab 17:30 Auer

Wou : Hall Victor Hugo

Fir all Voie déis du klëmms bezills du 1EUR. Duerno get alles integral un den Télévie gespendt.

Baudrier an GriGri kriss du op der Platz geléint!