Opgepasst bei Plaquetten vun FIXE

FIXE huet eng Sécherheetsmeldung erausgin betreffend verschidden vun hieren Plaquetten!

Liesen kanns du alles um Site vun FIXE

http://www.fixeclimbing.com/aviso-de-seguridad/