Eng nei Präsidentin fir d'FLERA

De GAL felicitéiert der Mme Yoo Ja Ludwig, Präsidentin vum KSE, zu hierer Wahl als Präsidentin vun der FLERA.